ดอกธรรมรักษา

ดอกธรรมรักษา 

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด                                ลำปาง
ชื่อสามัญ                                                 Heliconia
ชื่อวิทยาศาสตร์                                        Heliconia spp.
วงศ์                                                        HELICONIACEAE
ชื่ออื่น                                                      ก้ามกุ้ง
ลักษณะทั่วไป                                          ธรรมรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ลักษณะคล้ายกับกล้วยลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยการแตกหน่อออกมาเป็นกอ ลักษณะใบคล้ายใบกล้วย เรียงสลับกัน
มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น
ลักษณะช่อดอกตั้งและห้อยลงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 
4–8 ดอก ดอกมีสีส้ม แดง เหลือง และชมพู ผลคือส่วนของดอกเมื่อแก่ก็จะกลายเป็นเมล็ด
การขยายพันธุ์                                        เพาะเมล็ด,
 แยกกอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สภาพที่เหมาะสม                                   ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดรำไร จนถึงแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                                                อเมริกาใต้

Advertisements

ดอกบัวตอง

ดอกบัวตอง

ดอกไม้ประจำจังหวัด                         แม่ฮ่องสอน
ชื่อสามัญ                                         Mexican Sunflower Weed
ชื่อวิทยาศาสตร์                                Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.
วงศ์                                                COMPOSITAE
ชื่ออื่น                                              พอหมื่อนี่
ลักษณะทั่วไป                                   บัวตองเป็นไม้ดอกมีอายุยืนยาวหลายปีสามารถสูงได้ถึง 5 เมตร  ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวบริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกวงนอกเป็นหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12–14 กลีบ  ดอกวงในสีเหลืองส้มเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบบัวตองเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือแกมขอบขนาน  มีขนขึ้นเล็กน้อยประปราย ปลายใบเว้าลึก 3–5 แฉก
การขยายพันธุ์                                 เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                            แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                                       เม็กซิโก  

ดอกยมหิน

ดอกยมหิน

           
ชื่อสามัญ                                      Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
ชื่อวิทยาศาสตร์                              Chukrasia velutina Roem.
วงศ์                                               MELIACEAE
ชื่ออื่น                                            โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ),ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะทั่วไป                               เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว  เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ สีเทาหรือแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็ก   น้อย  แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง  ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
การขยายพันธุ์                             โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                         เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด                                    ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป 

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกไม้ประจำจังหวัด                    ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์
ชื่อสามัญ                                    Angsana, Padauk
ชื่อวิทยาศาสตร์                           Pterocarpus indicus Willd
วงศ์                                           LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น                                         สะโน (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป                             ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ
สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม
การขยายพันธุ์                            โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                       ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                                  อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

 

ดอกเสลา

ดอกเสลา

ดอกไม้ประจำ                          นครสวรรค์
ชื่อวิทยาศาสตร์                      Lagerstroemia loudonii Binn.
วงศ์                                       LYTHRACEAE
ชื่ออื่น                                    เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป), อินทรชิต
ลักษณะทั่วไป                        ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมน ใบหนา และมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง มี 6 กลีบ   โคนคอดเป็นก้านสั้น มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ม่วงอมแดงกลีบดอกบางยับย่นออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลกลมรี    เปลือกแข็ง เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 5–6 พู เมล็ดจำนวนมาก มีปีก
การขยายพันธุ์                       เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                   ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                              เอเชียเขตร้อน
ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ใบหนาและมีขน ใต้ใบสีเขียวอมเทา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง คล้ายดอกถั่ว สีแสดแดงหรือเหลือง มีขน  ออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่ม เมล็ด 1 เมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก

 การขยายพันธุ์                         การเพาะเมล็ด
 สภาพที่เหมาะสม                     ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
 ถิ่นกำเนิด                                อินเดีย

ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด                    เชียงใหม่, ลำพูน, อำนาจเจริญ, อุดรธานี
ชื่อสามัญ                                   Flame of the forest, Bastard Teak, Bengal kinotree, Kino tree
ชื่อวิทยาศาสตร์                          Butea monosperma
วงศ์                                          LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น                                   กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้), จ้า (เขมร), ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น (ภาคกลาง), ดอกจาน (อิสาน)
ลักษณะทั่วไป                     ทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะกลม หรือเป็นทรงกระบอก ใบ   ประกอบมี 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ใบหนาและมีขน ใต้ใบสีเขียวอมเทา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง คล้ายดอกถั่ว สีแสดแดงหรือเหลือง มีขน   ออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่ม เมล็ด 1 เมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก
การขยายพันธุ์                          การเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                     ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                                อินเดีย

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกไม้ประจำจังหวัด                    ตาก, น่าน
ชื่อสามัญ                                    Orchid Tree, Purple Bauhinia
ชื่อวิทยาศาสตร์                           Bauhinia variegata L
วงศ์                                            LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น                                         เสี้ยวป่าดอกขาว
ลักษณะทั่วไป                             ต้นสูง 5 – 10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6 – 10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก
การขยายพันธุ์                            เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม                       เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด                                   อินเดีย, มาเลเซีย

Previous Older Entries